Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

जिल्ला प्रहरी कार्यालय निरिक्षणको सिलसिलामा वृक्षारोपण

67950789_469841956906675_8804305154296774656_n(1).jpg
जिल्ला प्रहरी कार्यालय निरिक्षणको सिलसिलामा वृक्षारोपण