Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अपिहिमालको सुन्दर दृष्य

Apihimal_Mountain.jpg
अपिहिमाल
अपिहिमालको सुन्दर दृष्य