Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला

खलंगा, दार्चुला

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्माणाधिन प्रशासकीय भवन

67481437_669554440180855_3447344977464524800_n_(1)(1).jpg
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्माणाधिन प्रशासकीय भवन